Debatt på Kafe Asylet, Oslo

Skal venstesiden gå inn for «nedvekst»? Eller finnes det en mulighet for en solidarisk «grønn vekst»? Må vi begrense mulighetene for økonomisk utvikling i landene som ikke har nytt godt av den økonomiske veksten de siste hundre årene? Kan vi de rike landene i «det globale Nord» fortsette vår «Imperial way of living»? Og kan […]

‘Det grønne skiftet’: trenger vi atomkraft – eller kan veksten fortsette?

global-energy-substitution CC-by Our World In Data

Det såkalte Grønne Skiftet krever ifølge mange enorme mengder ny fornybar energi for å erstatte den fossile energien. Karsten Johansen peker på et underkommunisert faktum: at den globale energimiksen er den samme i dag som i 1975: 15% fornybar og 85% fossilt. Til tross for økningen i fornybar energi, øker den fossile like mye. Kan dette fortsette? Er kjernekraft løsningen?

En anmeldelse av programmet “Debatten” om klima, torsdag kveld 1.12.

Bergen 2019. Foto klimaopprøret. CC by-sa 4.0

Et realistisk og sannferdig bilde av klimatrusselen hadde liten sjanse da Fredrik Solvang framsatte sitt utvalgte  knippe med påstander og misforståelser om klimatrusselen i Debatten på NRK1 1. desember. Til dette showet hadde han invitert tre unge klimaaktivister og  tre forskere til å dømme påstandene som sanne eller usanne.

Perspektivløse regnestykker – vilje til naturødeleggelse[1]

Theodor_Kittelsen-Soria-Moria-vindkraft

Kritiske merknader til Ådne Napers notat «Vilje til forbruk – evne til produksjon»[2]. Anders Ekeland, Bærum SV Denne teksten er et svar på Ådne Napers “Vilje til forbruk – evne til produksjon”. Det forsøker å vise at Naper – og i stor grad også det foreliggende utkastet til nytt arbeidsprogram for SV – mangler viktige […]