Realitetens barske verden: Omfattende juks med utslippstall

Photo by Markus Distelrath: https://www.pexels.com/photo/nuclear-power-plant-3044473/

Det meste om utslippsbudsjetter, utslipps”rettferdighet” mellom land (et klimaforhandlingstrick fra Kina osv. *og fra multinasjonale selskaper*, som jo har utlokalisert mye av produksjonen og dermed utslippene fra vårt vestlige konsum til nyindustrialiserte “lavkost”(lavtlønns)land som Kina), klimapanelets gradmål osv. i  en artikkel i Klassekampen 13.4.   av Rune Skarstein og Anders Skonhoft er dessverre langt fra de […]

Rettferdig klimapolitikk?

Hvordan kan en oppnå en rettferdig fordeling av utslippsbudsjettet både nasjonalt og internasjonalt? Dette diskuterer Rune Skarstein og Anders Skonhoft  i en artikkel i Klassekampen 13. april 2024. De foreslår at det gjenværende utslippsbudsjettet per 2023 fordeles likt per hode, uten at de historiske utslippene i atmosfæren tas med i beregningen. Det blir likevel veldig […]

‘Det grønne skiftet’: trenger vi atomkraft – eller kan veksten fortsette?

global-energy-substitution CC-by Our World In Data

Det såkalte Grønne Skiftet krever ifølge mange enorme mengder ny fornybar energi for å erstatte den fossile energien. Karsten Johansen peker på et underkommunisert faktum: at den globale energimiksen er den samme i dag som i 1975: 15% fornybar og 85% fossilt. Til tross for økningen i fornybar energi, øker den fossile like mye. Kan dette fortsette? Er kjernekraft løsningen?

En anmeldelse av programmet “Debatten” om klima, torsdag kveld 1.12.

Bergen 2019. Foto klimaopprøret. CC by-sa 4.0

Et realistisk og sannferdig bilde av klimatrusselen hadde liten sjanse da Fredrik Solvang framsatte sitt utvalgte  knippe med påstander og misforståelser om klimatrusselen i Debatten på NRK1 1. desember. Til dette showet hadde han invitert tre unge klimaaktivister og  tre forskere til å dømme påstandene som sanne eller usanne.