Verden på full fart forbi 1,5 graders global oppheting

Isfjell - Foto Aline Dassel, Pixabay

Av Karsten Johansen Det sier nå det store flertallet av verdens klimavitenskapsfolk: “World’s top climate scientists expect global heating to blast past 1.5C target (…) “I think we are headed for major societal disruption within the next five years,” said Gretta Pecl, at the University of Tasmania. “[Authorities] will be overwhelmed by extreme event after […]

Realitetens barske verden: Omfattende juks med utslippstall

Photo by Markus Distelrath: https://www.pexels.com/photo/nuclear-power-plant-3044473/

Det meste om utslippsbudsjetter, utslipps”rettferdighet” mellom land (et klimaforhandlingstrick fra Kina osv. *og fra multinasjonale selskaper*, som jo har utlokalisert mye av produksjonen og dermed utslippene fra vårt vestlige konsum til nyindustrialiserte “lavkost”(lavtlønns)land som Kina), klimapanelets gradmål osv. i  en artikkel i Klassekampen 13.4.   av Rune Skarstein og Anders Skonhoft er dessverre langt fra de […]

Rettferdig klimapolitikk?

Hvordan kan en oppnå en rettferdig fordeling av utslippsbudsjettet både nasjonalt og internasjonalt? Dette diskuterer Rune Skarstein og Anders Skonhoft  i en artikkel i Klassekampen 13. april 2024. De foreslår at det gjenværende utslippsbudsjettet per 2023 fordeles likt per hode, uten at de historiske utslippene i atmosfæren tas med i beregningen. Det blir likevel veldig […]

‘Det grønne skiftet’: trenger vi atomkraft – eller kan veksten fortsette?

global-energy-substitution CC-by Our World In Data

Det såkalte Grønne Skiftet krever ifølge mange enorme mengder ny fornybar energi for å erstatte den fossile energien. Karsten Johansen peker på et underkommunisert faktum: at den globale energimiksen er den samme i dag som i 1975: 15% fornybar og 85% fossilt. Til tross for økningen i fornybar energi, øker den fossile like mye. Kan dette fortsette? Er kjernekraft løsningen?

En anmeldelse av programmet “Debatten” om klima, torsdag kveld 1.12.

Bergen 2019. Foto klimaopprøret. CC by-sa 4.0

Et realistisk og sannferdig bilde av klimatrusselen hadde liten sjanse da Fredrik Solvang framsatte sitt utvalgte  knippe med påstander og misforståelser om klimatrusselen i Debatten på NRK1 1. desember. Til dette showet hadde han invitert tre unge klimaaktivister og  tre forskere til å dømme påstandene som sanne eller usanne.