Kategoriarkiv: Bokmeldinger

Vardøger 35: Betimelig systemkritikk

vardoger35_15_coverVardøger 35, 2015,
red. Lars Mjøset og Rune Skarstein
Av Arne Johan Vetlesen
Tidl. publisert i Bokmagasinet, Klassekampen, 14.9.2015

Ifølge egenerklæringen er Vardøger et tidsskrift som fastholder «et udogmatisk, kritisk-marxistisk – og dermed kapitalismekritisk – perspektiv». Nummeret som nå foreligger, med energi og klima som tema, viser hvor analytisk fruktbart og politisk påkrevd dette perspektivet er i dagens norske debatt. Les videre

Bård Lahns ‘Klimaspillet’:
lærerik og spennende, men mangler kritisk analyse

klimaspilletBård Lahn har med ‘Klimaspillet‘ klart en nesten umulig oppgave – å skrive ei lettlest, pedagogisk og faktisk spennende bok om de nærmest evigvarende forhandlingene om en internasjonal klimaavtale. Samtidig utelater han noen viktige perspektiver og analyser som en skulle forvente var sentrale for en sosialist (Lahn er medlem av SVs miljøpolitiske utvalg). Lahn har vært med i de internasjonale klimaforhandlingene som observatør for Naturvernforbundet siden konferansen på Bali i 2007. Fra København-møtet ble han deltaker i den offisielle norske delegasjonen. ‘Handlingen’ i boka foregår inne i møtesalene. Historia får liv av at Lahn beskriver sine egne håp og tvil underveis, samtidig som han siterer sentrale deltakere med levende beskrivelser av det følelsesmessige engasjementet de ofte legger i innsatsen sin. Les videre

Jordens tålegrenser
og hvordan biodiversiteten er truet

Av Anne Kristine Søvik for NaturVest nr 4.2013

Menneskets innflytelse på jordens atmosfære og geokjemiske sykluser er nå blitt så stor at vi har beveget oss over i en ny geologisk epoke. Holocen-tiden, den 10 000 år lange klimatisk stabile tiden etter siste istid, der den menneskelige sivilisasjon har utviklet seg og blomstret, har veket plassen for Antropocen-alderen. Det er ikke lenger naturen som bestemmer hva som skjer på denne planeten. Nå er det menneskene som sitter i førersetet, og ønsker vi at jorden skal være et levelig sted for våre etterkommere, må vi gjøre de riktige valgene. Les videre

Erik Martiniussen: Drivhuseffekten. Klimapolitikken som forsvant. En anmeldelse

Drivhuseffekten, omslagDrivhuseffekten, omslagEi bok som kler finstasen av “foregangslandet” Norge

Eirik Martiniussens bok “Drivhuseffekten. Klimapolitikken som forsvant” (Manifest forlag 2013) inneholder mye tankevekkende informasjon om klimasituasjonen og klimapolitikken. Boka er en ganske nådeløs kritikk av den rådende norske klimapolitikken – eller mangel på en slik – samtidig som den lar være å gå inn på noen grunnleggende økonomiske sammenhenger som er svært viktige i klimasammenheng. Boka gis ut på Manifest, forlaget som har som ledetråd å “[…] utgi samfunnsengasjerte tekster med venstreprofil. Vi tror på bøker som vil noe.” Les videre