Om nettverket

Share Button

Økososialistisk Nettverk er løst organisert rundt ei epostliste. Ei koordineringsgruppe tar løpende avgjørelser, i den grad det er behov for det. Nettverket har ambisjoner om fra tid til annen å arrangere åpne møter og seminarer for å drøfte aktuelle miljø- og økososialistiske problemstillinger.

Koordineringsgruppa består av Anders Ekeland, Yngve Stølen Kristiansen, Hallvard Birkeland, Einar Braathen og Karsten Johansen.

Om du synes det politiske grunnlaget vårt er fornuftig, kan du bli med i nettverket ved å melde deg på epostlista. Siden vi er et nettverk, kreves ikke noen lojalitet fra deltakerne overfor det politiske grunnlaget, utover at det danner rammen for de politiske diskusjonene. Vi ser ikke for oss at nettverket vil ha noen særlig utadvendt aktivitet foreløpig.

På epostlista må du følge vanlige regler for god kotyme på internett. Vi forbeholder oss retten til utelukke personer som ikke følger disse reglene for god oppførsel:

Les dette før du melder deg på epostlista:

Man kommer langt med sunn fornuft og normal netikette på epostlista

  • Oppfør deg mot andre som du ønsker at andre skal oppføre seg mot deg. Dette er den viktigste regelen av alle.
  • Tell til 10 eller så langt du må før du svarer på en melding som irriterer deg. Unngå eventuelt å svare i det hele tatt. Å starte en krangel er totalt unyttig og til stor irritasjon for alle på gruppen.
  • Husk at ord i den skrevne form kan oppfattes helt annerledes enn ment. Gjør derfor ditt beste for å skrive klart og tydelig, og tolk det du leser i beste mening. Bruk gjerne emotikoner ( 🙂 , 😉 ) for å få utsagn til å virke mildere, og unngå bruk av flere enn ett spørsmåls- eller utropstegn etter hverandre. Overstadig bruk av store bokstaver virker som roping, og bør også unngås.
  • Fatt deg i korthet, og unngå negative karakteristikker av andre deltakere i nettverket eller organisasjoner/tendenser de tilhører, som ikke er strengt saklige og strengt nødvendige for meningsinnholdet.
  • Ikke skriv ting du ikke også ville sagt direkte til personer du diskuterer med.
  • Send bare meldinger til lista som er relevante for nettverket.

Du melder deg på epostlista ved å følge denne lenka.

Share Button