Kategoriarkiv: Ukategorisert

Debatt på Kafe Asylet, Oslo

Skal venstesiden gå inn for «nedvekst»? Eller finnes det en mulighet for en solidarisk «grønn vekst»?

Må vi begrense mulighetene for økonomisk utvikling i landene som ikke har nytt godt av den økonomiske veksten de siste hundre årene? Kan vi de rike landene i «det globale Nord» fortsette vår «Imperial way of living»? Og kan vi få med oss folk og politikere i rike land på «nedvekst»?

Innledere:

Anders Breidlid har forsket på utdanning i «det globale Sør» fra et utviklingspolitisk politisk og bærekraftsperspektiv. Breidlid har kritisert venstresiden, i de rike landene, for å mangle et Nord-Sør-perspektiv i miljødebatten.

Anders Ekeland er samfunnsøkonom med et økologisk økonomi-perspektiv. Heller en fokus på redusert forbruk så mener han vi må ha global omfordeling og å unngå en fossilbasert utvikling i «det globale Sør».

Velkommen til debatt på Kafe Asylet 15. februar 2024 kl 18-20

 

Fortsatt økonomisk vekst og overlevelse er ikke mulig

Av Diane Berbain og Marcos Amano, Bergen SV

Diane Berbain, Marcos Amano

Verden i dag er i en klimakrise, en ressurskrise og en miljøkrise – faren for total kollaps er faktisk reell – men den største krisen og trusselen mot verden er politisk. Husker dere, i det landskapet, da Erik Solheim meldt seg ut av SV i 2019, og inn i MDG ? Han er en av mange i MDG som mener at «økonomisk fremgang og miljø kan ikke sees på som motsetninger», og at «vi trenger et næringslivsvennlig grønt parti». Kan et miljøparti med lederfigurer som Arild Hermstad, også vekstoptimist, og Erik Solheim, som begge tror på å snakke med kapitalistene for å få de til å forstå at klimakrisen truer profitten deres, bygge en troverdig bred og grønn folkebevegelse? Les videre

SVs grønn ny deal og karbonprisen

Anders Ekeland, Bærum SV. 26.4.2020

Anders Ekeland

Anders Ekeland

Dette notatet er utarbeidet etter bestilling fra SVs stortingssekretariat i november 2019. Ukjent av hvilken grunn kom det ikke med i det utsendte debattnotatet fra SV om Grønn ny deal, som i stedet inneholder et partsinnlegg om Grønn folkebonus / KAF der det argumenteres imot landsmøtevedtaket om klimatiltak fra 2019. Derfor legges dette notatet – som tar utgangspunkt i landsmøtevedtaket – ut offentlig tilgjengelig for interesserte SVere og andre.
Red. Les videre

Klimasviket

Trass alle intensjonane har dei globale utsleppa auka stadig raskare

Rune Skartstein, NTNUAv Rune Skarstein
Trykt i Klassekampen 12. februar 2020

Klimaendringar grunna utslepp av drivhusgassar var grundig påviste alt under Rio-konferansen i 1992. Derfor vart det der vedteke å opprette eit nytt FN-organ, Klimakonvensjonen, UNFCCC, sett i verk i mars 1994. UNFCCC skulle ha som oppgåve å «hindre farlege menneskeskapte inngrep i klimasystemet». Alle seinare «klimatoppmøte» i FN-regi er oppfølgingar av denne konvensjonen. Les videre