Kategoriarkiv: Ukategorisert

Fortsatt økonomisk vekst og overlevelse er ikke mulig

Av Diane Berbain og Marcos Amano, Bergen SV

Diane Berbain, Marcos Amano

Verden i dag er i en klimakrise, en ressurskrise og en miljøkrise – faren for total kollaps er faktisk reell – men den største krisen og trusselen mot verden er politisk. Husker dere, i det landskapet, da Erik Solheim meldt seg ut av SV i 2019, og inn i MDG ? Han er en av mange i MDG som mener at «økonomisk fremgang og miljø kan ikke sees på som motsetninger», og at «vi trenger et næringslivsvennlig grønt parti». Kan et miljøparti med lederfigurer som Arild Hermstad, også vekstoptimist, og Erik Solheim, som begge tror på å snakke med kapitalistene for å få de til å forstå at klimakrisen truer profitten deres, bygge en troverdig bred og grønn folkebevegelse? Les videre

SVs grønn ny deal og karbonprisen

Anders Ekeland, Bærum SV. 26.4.2020

Anders Ekeland

Anders Ekeland

Dette notatet er utarbeidet etter bestilling fra SVs stortingssekretariat i november 2019. Ukjent av hvilken grunn kom det ikke med i det utsendte debattnotatet fra SV om Grønn ny deal, som i stedet inneholder et partsinnlegg om Grønn folkebonus / KAF der det argumenteres imot landsmøtevedtaket om klimatiltak fra 2019. Derfor legges dette notatet – som tar utgangspunkt i landsmøtevedtaket – ut offentlig tilgjengelig for interesserte SVere og andre.
Red. Les videre

Klimasviket

Trass alle intensjonane har dei globale utsleppa auka stadig raskare

Rune Skartstein, NTNUAv Rune Skarstein
Trykt i Klassekampen 12. februar 2020

Klimaendringar grunna utslepp av drivhusgassar var grundig påviste alt under Rio-konferansen i 1992. Derfor vart det der vedteke å opprette eit nytt FN-organ, Klimakonvensjonen, UNFCCC, sett i verk i mars 1994. UNFCCC skulle ha som oppgåve å «hindre farlege menneskeskapte inngrep i klimasystemet». Alle seinare «klimatoppmøte» i FN-regi er oppfølgingar av denne konvensjonen. Les videre