Debatt på Kafe Asylet, Oslo

Share Button

Skal venstesiden gå inn for «nedvekst»? Eller finnes det en mulighet for en solidarisk «grønn vekst»?

Må vi begrense mulighetene for økonomisk utvikling i landene som ikke har nytt godt av den økonomiske veksten de siste hundre årene? Kan vi de rike landene i «det globale Nord» fortsette vår «Imperial way of living»? Og kan vi få med oss folk og politikere i rike land på «nedvekst»?

Innledere:

Anders Breidlid har forsket på utdanning i «det globale Sør» fra et utviklingspolitisk politisk og bærekraftsperspektiv. Breidlid har kritisert venstresiden, i de rike landene, for å mangle et Nord-Sør-perspektiv i miljødebatten.

Anders Ekeland er samfunnsøkonom med et økologisk økonomi-perspektiv. Heller en fokus på redusert forbruk så mener han vi må ha global omfordeling og å unngå en fossilbasert utvikling i «det globale Sør».

Velkommen til debatt på Kafe Asylet 15. februar 2024 kl 18-20

 

Share Button