Amerikanske senatorer foreslår CO2-avgift basert på ‘fee & dividend’

Share Button

De to senatorene Barbara Boxer og Bernie Sanders har foreslått en CO2-avgift basert på klimaforskeren James Hansens modell “fee & dividend”. Men Boxer og Sanders har gjort en vesentlig endring: i stedet for Hansens forslag om at 100% av avgiften skal utbetales til borgerne, vil senatorene bare utbetale 60%.
Les mer på Socialist Worker

Share Button