Sofieprisen 2013 til Bill McKibben

Share Button

Bill McKibbenDen aller siste Sofieprisen blir 28. oktober overrakt til Bill McKibben. McKibben er leder for  kampanjen 350.org, som mobiliserer internasjonalt for at CO2-innholdet i atmosfæren ikke må overstige 350 ppm. Dette er det nivået klimaforsker James Hansen (Sofieprisen 2010) mener er det høyeste trygge nivået for CO2 i atmosfæren. Nivået 450 ppm er det internasjonalt aksepterte nivået for CO2, som etter prognosene vil tilsvare en global temperaturøkning på ca 2 grader Celsius. McKibben og Hansen mener at dette nivået er satt alt for høyt, og at risikoen er stor for at irreversible endringer vil ta av ved å så høyt CO2-nivå.

McKibben står også i spissen for de store demonstrasjonene i USA mot rørledningen som skal forbinde tjæresand-feltene i Canada med Mexico-golfen. En demonstrasjon utenfor det hvite hus i år samlet 50.000 mennesker i protest mot rørledningen. Dette førte til at president Obama utsatte godkjenningen av rørledningen.

McKibben er en uttalt tilhenger av James Hansens foreslåtte avgiftsystem på CO2 “fee & dividend”, som de mener vil være et langt mer effektivt tiltak mot klimaendringene enn kvotesystemene som ble innført i Kyoto.

Les mer på Sofieprisen og Aftenposten

Share Button